Data en contributie wandelen

Data

Wandelen op Vrijdag
— Utrecht Tuindorp

2021

03 september
10 september
17 september
24 september
01 oktober
08 oktober
15 oktober
22 oktober: herfstvakantie
29 oktober
05 november
12 november
19 november
26 november
03 december: cursus Corenne
10 december
17 december
24 december: kerstvakantie
31 december: kerstvakantie

Er is geen begeleide wandeltrainingen op vrijdag in verband met feestdagen of cursus op 22 oktober , 3 december, 24 & 31 december.

Contributie

Contributie September  – December 2021

De contributie voor jouw wekelijkse training is € 91,00.
De contributie voor 7 lessen is € 55,00.

Wanneer je later instroomt dan wordt de contributie hierop naar beneden bijgesteld.

De contributie kun je over maken op banknummer NL29KNAB0259795259 t.n.v Praktijk Corenne Boeve.
Graag met vermelding van je voor- en achternaam en ‘najaar 2021’.

U kunt bij mij uw U-pas gebruiken!
Klik hier voor het actuele U-pas aanbod

Heb je vragen over het Sportief Wandelen? Of wil je je opgeven?
Bel Corenne Boeve op 06 24 27 26 65.  De 1e kennismaking is gratis en vrijblijvend.

Algemene voorwaarden Sportief Wandelen 2021

1. Aansprakelijkheid
Corenne Boeve en overige wandeltrainers in opdracht van Corenne Boeve, stellen zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen en kleding van de deelnemers. Ook wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens de wandelbijeenkomsten van het Sportief Wandelen.

2. Verwerking persoonsgegevens
Iedere deelnemer schrijft zich in via het online inschrijfformulier. Hierbij geeft deelnemer toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van de deelnemer voor administratie en om de deelnemer te kunnen informeren over de wandeltrainingen.

3. Contributie
De contributie wordt door de deelnemers overgemaakt op banknummer NL29KNAB0259795259 t.n.v Praktijk Corenne Boeve onder vermelding van naam en wandelperiode. Deelnemers kunnen ook contant betalen tijdens de eerste wandeltraining. De deelname aan het Sportief Wandelen is persoonlijk, maar overdraagbaar aan derden in geval van ziekte of vakantie.

4. Ziekte of afwezigheid
Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt in principe voor vervanging gezorgd. Mocht het niet mogelijk zijn om passende vervanging te verzorgen dan kan Corenne Boeve besluiten tot het afgelasten van de geplande training. Wanneer naar het oordeel van de trainer door bepaalde (onvoorziene) omstandigheden, zoals bevriezing van het wegoppervlak, de veiligheid van de deelnemers niet voldoende kan worden gegarandeerd dan kan de wandeltrainer besluiten om de wandeltraining van die dag af te lasten.

In alle overige gevallen wordt in goed overleg voor de best passende oplossing gekozen.

Reacties van deelnemers

Het wandelen bevalt uitstekend, vooral de prettige en persoonlijke manier van les geven, en natuurlijk gecorrigeerd worden, waar nodig. Het sociale aspect is ook een pluspunt. Al beweeg ik veel, door de oefeningen is mijn conditie er op vooruit gegaan!

Al járen loop ik met deze vrolijke dames mee! Vrijdagochtend vroeg, zodat je nog de hele dag over hebt vóór het weekend. Een uurtje stevig wandelen in verschillende looptempo’s, met buig- en strekoefeningen tussendoor. Corenne weet altijd te enthousiasmeren en professioneel (fysiotherapeute) te begeleiden. Gewoon een lekker uurtje buiten sporten!

Ik vind het wandelen met Corenne heerlijk! Lekker buiten een uur actief zijn op je eigen niveau. Corenne geeft goede oefeningen tussendoor waarbij allerlei spieren aan bod komen. Ze geeft duidelijk leiding en ook persoonlijke tips en dat vind ik erg prettig.