Data en contributie wandelen

Data & contributie

Vertrek- en verzamelpunt:
Utrecht:  Winkelcentrum de Gaard, voor bakkerij Neplenbroek. olv Corenne
Vrijdagen:
09 – 10 uur: Hoog tempo met intensieve oefeningen
10 – 11 uur:  Gemiddeld tempo met makkelijkere oefeningen

Vleuten: MaximaPark   Scouting Rhenova, Rhenovalaan 2, Vleuten , olv Sheila
Vrijdagen:
10 – 11 uur:  Gemiddeld tempo met makkelijkere oefeningen

U bent vrij om in een willekeurige of beide groepen mee te trainen, zonder opgave vooraf.

Rooster 2018 tot kerst 2018
Vrijdagen:
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober: Herfstvakantie geen training
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november
7 december
15 december
22 december: groepen lopen samen om 09.00 uur en drinken aansluitend koffie om 10.00 uur.

Heb je vragen over het Sportief Wandelen?  Of wil je je opgeven?
Bel 06-24 27 26 65!  De 1e kennismaking is gratis en vrijblijvend.

Contributie

De contributie voor 1 training per week op vrijdag,
15 lessen ( september  – december 2018) bedraagt € 86,25.

Wanneer u later instroomt dan wordt de hoogte van de contributie aangepast aan de datum van instroming.

De contributie kunt u over maken op
banknummer NL17 RABO 0103 7158 35  t.n.v C. W. Boeve onder vermelding van wandelen najaar 2018.

Het bedrag gepast in een envelop met naam, met de eerste les mee brengen mag ook.

U-pas houders ontvangen korting op hun contributie.
Klik hier voor het actuele U-pas aanbod

Algemene voorwaarden Sportief Wandelen 2018

1. Aansprakelijkheid
Corenne Boeve, de wandeltrainer, stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen en kleding van de cursusdeelnemers. Ook wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens de wandelbijeenkomsten van de cursus Sportief Wandelen.

2. Verwerking persoonsgegevens
Iedere deelnemer schrijft zich in via het online inschrijfformulier. Hierbij geeft deelnemer toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van de deelnemer voor administratie en om de deelnemer te kunnen informeren over de wandeltrainingen.

3. Cursusbijdrage
De cursusbijdrage wordt door de deelnemers overgemaakt op banknummer NL17 RABO 0103.7158.35 ten name van C.W. Boeve onder vermelding van uw naam en wandelperiode. Deelnemers kunnen ook contact betalen tijdens de eerste wandeltraining. De deelname aan de Cursus Sportief Wandelen is persoonlijk, maar overdraagbaar aan derden in geval van ziekte of vakantie.

4. Ziekte of afwezigheid
Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt in principe voor vervanging gezorgd. Mocht het niet mogelijk zijn om passende vervanging te verzorgen dan kan Corenne Boeve besluiten tot het aflasten van de geplande training. Wanneer naar het oordeel van Corenne Boeve door bepaalde (onvoorziene) omstandigheden, zoals bevriezing van het wegoppervlak, de veiligheid van de deelnemers aan de sportief wandelcursus niet voldoende kan worden gegarandeerd dan kan de wandeltrainer besluiten om de wandeltraining van die dag af te lasten.

In alle overige gevallen wordt in goed overleg voor de best passende oplossing gekozen.

Reacties van deelnemers

Het wandelen bevalt uitstekend, vooral de prettige en persoonlijke manier van les geven, en natuurlijk gecorrigeerd worden, waar nodig. Het sociale aspect is ook een pluspunt. Al beweeg ik veel, door de oefeningen is mijn conditie er op vooruit gegaan!

Adri

Al járen loop ik met deze vrolijke dames mee! Vrijdagochtend vroeg, zodat je nog de hele dag over hebt vóór het weekend. Een uurtje stevig wandelen in verschillende looptempo’s, met buig- en strekoefeningen tussendoor. Corenne weet altijd te enthousiasmeren en professioneel (fysiotherapeute) te begeleiden. Gewoon een lekker uurtje buiten sporten!

Els

Ik vind het wandelen met Corenne heerlijk! Lekker buiten een uur actief zijn op je eigen niveau. Corenne geeft goede oefeningen tussendoor waarbij allerlei spieren aan bod komen. Ze geeft duidelijk leiding en ook persoonlijke tips en dat vind ik erg prettig.

Pauline